blog.hedefkanser.org    |    www.hedefkanser2011.org

Kongreye Davet

Değerli meslektaşlarım,

Geçtiğimiz yıl Türk Onkoloji Dünyası’nda bir mihenk taşı olma görevini başarıyla üstlenen Hedef Kanser buluşmasının ikincisini bu yıl, 19 – 21 Mayıs 2011 tarihinde, Çeşme Radisson Blu Hotel’de düzenliyoruz.

Onkolog hekimleri, araştırmacıları, bilim insanlarını, sektör önderlerini ve kanser tedavisi konusunda çalışan tüm meslektaşlarımızı aynı çatı altında birleştirme misyonuyla yola çıkan Hedef Kanser’in 2010 yılındaki ilk oturumuyla beklentilerimizin ötesinde bir başarıyı yakaladığını söylemek, zannediyorum yanlış olmaz.

Kanserle mücadele çalışmalarının sorunlarına yalnız teşhis ve tedavi süreçleri bazında değil, ülke ekonomisini ve yönetim politikalarını da dahil ederek yaklaştığımız toplantımız, bu yıl da yoluna beklediğiniz gibi “farklı” bakış açıları ve uygulamalara imza atarak devam etmek üzere tasarlandı.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve gelecekteki uygulamalara ışık tutan; hekimleri, firma yetkililerini ve devlet görevlilerini bir araya getirerek onkolojinin sorunlarını ve çözümlerini ulusal, makro düzeyde ele aldığımız panellerimizin süresi, bu yıl yoğun ilgi sebebiyle uzatılıyor.

Toplantılarımız boyunca teşhis ve tedavi süreçleri, bu süreçlerin politik ve ekonomik sonuçları gibi evrensel sorunları ele alırken, aynı zamanda onkoloji alanında hizmet veren tüm derneklerle birlikte, günümüzün en büyük sorunu haline gelmeye aday bulunan “kongre enflasyonu” sorununa da çözüm üretmeye çalışacağız.

Farklı zaman ve mekanlarda yürütülen onkoloji konulu kongre, toplantı ve seminerleri tek bir çatı altında buluşturup, bilimsel çalışmalarımızın etki ve sonuçlarını daha efektif kullanıp kullanamayacağımızı, bu süreçte araştıracağız.

Eminiz ki bu, onkologlar, bilim insanları ve ilaç firmaları tarafından uzun zamandır beklenen, telaffuz etme cesaretini gösterme zamanının artık geldiğinden emin olduğumuz, çok hayati bir konu.

Onkoloji derneklerinin ortak yapılanması, ESMO / ECCO benzeri bir “ana dernek” çatısı altında toplanarak bilimsel çalışmalarımızın tek bir kanaldan yürütülmesi, kanserle mücadele alanında hizmet veren bizlerin ve tüm değerli meslektaşlarımızın zannederiz ki hem ideali, hem de hayali.

Bu hayali gerçekleştirmenin yolları ve değişmesi kongre mevzuatına adaptasyon süreçleri Hedef Kanser 2011’in ana konusu olacak.
Bu sebeple Hedef Kanser, bir derneğin değil, onkoloji alanında hizmet veren “derneklerin” toplantısı olma kimliğini kazanacak. Türkiye’de bir ilk olacak bu uygulamayı başlatmış olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyuz.

Hedef Kanser 2010 süresince her akşam düzenlenen ve farklı olduğu kadar yaratıcı çözümlere de ulaşmamızı sağlayan “Fikrim Geldi” toplantılarımız da, bu yıl daha kapsamlı ve gelişmiş bir formatta yürütülecek.

Hedef Kanser’in felsefesi gereği, kongremiz boyunca sloganımız yalnız “sunum” değil, “Katılım, Çözüm, Başarı” olacak.
Hedef Kanser’in ilk oturumunda başlattığımız, kongre boyunca oluşturduğumuz akademik çözümleri canlı olarak internet ortamına aktarmamızı, ve kongre bitiminden itibaren bir yıl boyunca paylaşarak geliştirmemizi sağlayan Hedef Kanser Blog’u, Türkiye’de ilk ve tek olma niteliğini sürdürerek bu yıl da Türk Onkoloji Dünyası’nın teknolojik dili olmaya devam edecek.

Elbette, bilimsel kimliğimiz gereği, kongremiz hekim, bilim insanı ve firmalar tarafından yürütülecek tıbbi ve sektörel sunumlarla da renklenecek. Kanserle mücadelede en yeni süreçler, tedaviler ve buluşlarla ilgili bilgiler, konunun uzmanları tarafından katılımcılarımıza aktarılacak.

Hedef Kanser buluşması onkolog hekimler, bilim insanları ve onkoloji alanında hizmet veren firmalar olarak, yalnız teşhis-tedavi aşamalarında değil, kanserle mücadelenin siyasi, politik, ekonomik ve bürokratik tüm aşamalarında varolmamız, “büyük resmi” görerek “büyük” çözümler üretmemiz felsefesiyle yola çıktı.

Bu misyonu, Hedef Kanser 2011’de yeni ufuklara taşımak dileğiyle.

Düzenleme Kurulu Adına,

Dr. Erdem Göker

erdem goker